Subiekt nexo

Nowoczesny, intuicyjny system sprzedaży z obsługą magazynów.

Rachmistrz

Księga przychodów i rozchodów oraz ewidencja przychodów z obsługą finansów rozrachunków.

Rewizor

Nowoczesny system finansowo-księgowy ułatwiający i automatyzujący pracę..

Gratefikant

Nowoczesny, bogaty funkcjonalnie system kadrowo-płacowy.