Pomocnik Sprzedawcy

dla Subiekta GT i Androida

Możliwości aplikacji

 • sprzedaż/przyjmowanie towarów, kompletów, opakowań.
 • 2 tryby pracy: vanselling i preselling.
 • praca po wewnętrznym lub zapasowym IP (można używać w firmie w sieci LAN lub "na zewnątrz" w sieci WAN) – autodetekcja.
 • praca on-line i off-line.

Towary/usługi:

 • tryb kalkulacji cen po każdym wybraniu towaru; możliwość zrobienia indywidualnej wyceny
 • obsługa dodatkowych jednostek miary (np. kartony, display)
 • pobieranie zdjęć z kartoteki towarów
 • listy: filtry towary powyżej stanu zerowego
 • listy: filtry towar/usuługa/komplet/opakowanie
 • obsługa grup towarowych
 • rozpoznawanie towarów o tym samym kodzie paskowym lub symbolu ; następnie wybór właściwego
 • możliwość wystawienia np. faktury marketingowej z usługą jednorazową
 • zawężanie wyników grupami
 • szukanie instynktem
 • aktualizacja online
 • import towarów z SGT tylko z zaznaczoną flagą "do sprzedaży mobilnej" lub bez tej flagi
 • możliwość drukowania metek (zdefiniowanych w Subiekcie)
 • możliwość zakładania indeksów towarowych wraz ze zdjęciem
 • edycja kodu podstawowego jak i równieź kodów dodatkowych
 • przy edycji kodów kreskowych: obsługa sczytywania wbudowanym aparatem fotograficznym
 • synchronizacja pól własnych
 • opcja automatycznego montowania kompletu Subiekta przed wykonaniem WZ i WZv
 • opcja generowania kodów EAN 8 lub EAN 13 dla towarów (kody wewnętrzne) (ab)
 • podgląd linku towaru w przeglądarce WWW
 • możliwość selekcji grup towarowych towarów, które będą wysłane do urządzenia

Kontrahenci:

 • dodawanie, edycja
 • obsługa trybu płatnik/odbiorca (4 możliwości)
 • obsługa rabatów kontrahenta
 • pobieranie danych w GUS (w przygotowaniu)
 • zapisywanie pozycji GPS danego klienta
 • dzwonienie do klienta bezpośrednio z kartoteki
 • wyszukiwanie, wyszukiwanie głosowe
 • możliwość zdefiniowania, które grupy kontrahentów są eksportowane do urządzeń mobilnych
 • sprawdzanie rozrachunków kontrahenta lub kontrahenta grupowane po NIPie
 • pobieranie oraz wyświetlanie komunikatów kontrahenta z kartoteki

Kompletacja magazynowa:

 • kompletowanie zamówień od klienta
 • kompletowanie dokumentów WZ (możliwość ingerencji w ilość po skompletowaniu na WZ lub opis kompletacji w opisie pozycji na dokumencie)
 • możliwość przypisania konkretnych urządzeń do konkrenych magazynów
 • wykonywanie WZ z ZK, wraz z wydrukiem w centrali
 • szukanie niezreplikowanych zamówień w centrali i pobieranie do systemu mobilnego
 • szukanie po symbolu, kodzie paskowym, dodatkowych kodach
 • szukanie kodów paskowych aparatem, czytnikiem na bluetooth lub klawiaturą
 • obsługa lokacji magazynowych
 • przed wydrukiem możliwy wybór drukarki
 • bezpośrednia edycja kartoteki towarowej
 • blokowanie dokumentów przy kompletacji pomiędzy urządzeniami
 • blokowanie dokumentu (na czas kompletacji) w Subiekcie w przypadku kompletacji WZ
 • automatyczne zamówienie różnicowe, gdy ilość skompletowana jest mniejsza od ilości zamówionej
 • weryfikacja dostaw (ab) na 2 sposoby:
 • weryfikacja dokumentu ZD, poprawa dokumentu ZD lub utworzenie dokumentu PZ na podstawie ZD
 • utworzenie nowego dokumentu PZ, skanowanie towarów, wpisywanie ilości i ceny zakupu
 • możliwość zmiany lokacji magazynowych

Inne:

 • odsyłanie wyeksportowanego pliku PDF z subiekta bezpośrednio na urządzenie
 • możliwość wydruku na dowolnej drukarce (np. na bluetooth)
 • wydruk etykiet z asortymentu z dokumentu
 • uprawnienia do zmiany magazynu
 • możliwość ustawienia domyślnego magazynu
 • edycja dokumentu
 • możliwość ponownej wysyłki dokumentu
 • widoki (wielkości obiektów) aplikacji przygotowane pod 5", 7-8" i 10" oraz >
 • wysyłanie informacji do dowolnego komputera w sieci LAN, w momencie, gdy przyjdzie nam nowy dokument z urządzenia mobilnego, np. zamówienie od klienta
 • pobieranie drukarek z systemu Windows i możliwość wydruku niektórych dokumentów na w/w drukarce lub domyślnej
 • obsługa lokacji magazynowych z podziałem na magazyny
 • edycja lokacji oraz pomoc sczytywania lokacji czytnikiem lub wbudowanym aparatem fot.
 • mechanizm sprawdzania bazy danych urządzenia
 • sortowanie list wg kolejności wpisania (zawsze na dole lub u góry)

Tryb presseling (przedstawiciel handlowy):

 • rozrachunki (należności) pobierane online lub offline (gdy np. brak połączenia z serwerem) - (uprawnienia pokazywać lub nie)
 • obsługa poziomów cen z kartoteki kontrahenta
 • obsługa ostatnie ceny sprzedaży kontrahenta i ostatniej ceny sprzedaży kontrahenta z rabatem
 • obsługa poziomów rabatu z kartoteki
 • filtrowanie kontrahentów - przedstawiciel widzi kontrahentów tylko których jest opiekunem
 • planowanie trasy - wykonywanie na urządzeniu schematów tras automatyczne odbieranie schematów tras na dane dni lub na konkretnydzień (projektowane w centrali)
 • start wg schematu, wpisywanie licznika kilometrów (startowego)
 • wyświetlanie zadań dla konkretnego punktu (kontrahenta)
 • pobieranie rozrachunków on-line dla gupy klientów z trasówki
 • zbiorcze pobieranie ostatniej ceny sprzedaży kontrahenta (ab)

Replikacja dokumentów:

 • pełna replikacja danych (towary, grupy towarowe, kontrahenci, formy płatności, trasówki, dodatkowe jednostki miar, dodatkowe kody paskowe i inne)
 • replikacja inteligentna - tylko zmiany w tle dla autoryzowanych urządzeń
 • ustawienie priorytetów (które elementy sychronizować jako pierwsze) np do kontrahenta, w postaci gotowego PDFa - na adres e-mail -
 • eliminacja konfigurowania drukarki u klienta
 • wbudowany serwer SMTP do Serwera Mobilnych Urządzeń - możliwość natychmiastowej wysyłki dokumentu PDF z dokumentem do kontrahenta

Automatyzacja:

 • możliwość automatycznego montowania kompletu podczas tworzenia dokumentu WZ lub WZv

Moduł kasy:

 • możliwość podglądu i rozliczenia zobowiązań i należności klienta
 • uprawnienia do wejścia do modułu oraz osobne uprawnienie do rozliczania
 • generwowanie zwrotnego PDFa na urządzenie mobilne
 • możliwość wysyłki potwierdzenia na email do klienta (ab)
 • rozliczenie gotówkowe -> kasa gotówkowa przypisana do danego użytkownika w Subiekcie

Moduł inwentaryzacji:

 • możliwość używania skanera sprzętowego lub pobierania/szukania towarów ręcznie
 • skanowanie głosem - skanujemy kod i podajemy głosowo ilość spisaną
 • sortowanie: po LP, po nazwie, po ilości w magazynie, po największej lub najmniejszej różnicy
 • w przypadku otwarcia IWc z datą wczytania stanów inną niż bieżąca - pokazywanie stanu towaru na wybrany dzień
 • wczytywanie dokumentu cząstkowego do aplikacji Android
 • weryfikacja spisu (w przygotowaniu)
 • zbiorcza zmiana lokacji towaru wg magazynu lub dla wszystkich towarów (ab)
 • możliwość zbijania tego samego towaru do jednej pozycji lub zbijania grupowo

Aktualizacja:

 • odrębny moduł pobierania nowej wersji w naszej aplikacji (aplikacja pobierana jest z naszego serwera)
 • aplikacja i Serwer Mobilnych Urządzeń posiadają nasz autorski protokół komunikacji, który markowany jest wersjami. Wersje muszą być zgodne - są sprawdzane przy komunikacji
 • auto-update Serwera Mobilnych Urządzeń poprzez SMUGuard

Uprawnienia:

 • pokazywanie rozrachunków
 • pozwolenia na zmianę magazynupozwolenia na zmianę magazynu
 • czy można zakładac nowe kartoteki towarowe
 • czy można edytować kartoteki towarowe
 • czy można zmieniać formę płatności na inną niż z kartoteki klienta
 • czy można zmieniać cenę na dokumencie
 • czy można zmieniać cenę na dokumencie "z ręki"
 • czy można dodać nowego klienta
 • czy można zrobić zmiany na karcie klienta
 • czy można zmienić domyślny dokument
 • dostęp do kasy - rozrachunki klienta
 • rozliczenie należności/zobowiązania w kasie
 • domyślny magazyn

Wysyłanie/komunikacja:

 • sprzedaż/przyjmowanie/przesuwanie towarów, kompletów, opakowań
 • 2 tryby pracy: vanselling i preselling
 • praca po wewnętrznym lub zapasowym IP (można używać w firmie w sieci LAN lub "na zewnątrz" w sieci WAN) – autodetekcja.
 • wielofirmowość - w aplikacji możemy przełączać się pomiędzy podmiotami
 • praca on-line i off-line

Wymagania/zalecenia:

 • urządzenie z systemem Android w wersji min 4.0.3 (przy większych bazach zalecany procesor 4/8 rdzeniowy)
 • Subiekt GT
 • Sfera dla Subiekta GT (potrzebne tylko jedno stanowisko na nieograniczoną liczbę stanowisk mobilnych)
 • zalecamy łącze internetowe ze stałym IP (w przypadku pracy jako preseling) + otwarty i przekierowany do wewnątrz jeden port TCP (std. 5000)