Pomocnik Sprzedawcy

dla Subiekta GT i Androida

Możliwości aplikacji

 • sprzedaż/przyjmowanie towarów, kompletów, opakowań.
 • 2 tryby pracy: vanselling i preselling.
 • praca po wewnętrznym lub zapasowym IP (można używać w firmie w sieci LAN lub "na zewnątrz" w sieci WAN) – autodetekcja.
 • praca on-line i off-line.

Towary/usługi:

 • tryb kalkulacji cen po każdym wybraniu towaru; możliwość zrobienia indywidualnej wyceny
 • obsługa dodatkowych jednostek miary (np. kartony, display)
 • pobieranie zdjęć z kartoteki towarów
 • listy: filtry towary powyżej stanu zerowego
 • listy: filtry towar/usuługa/komplet/opakowanie
 • rozpoznawanie towarów o tym samym kodzie paskowym lub symbolu ; następnie wybór właściwego
 • możliwość wystawienia np. faktury marketingowej z usługą jednorazową
 • zwężanie wyników np. grupami
 • szukanie instynktem
 • aktualizacja online
 • import towarów z SGT tylko z zaznaczoną flagą "do sprzedaży mobilnej"

Operacje na kartotekach klientów:

 • dodawanie, edycja
 • obsługa trybu płatnik/odbiorca (4 możliwości)
 • obsługa rabatów kontrahenta
 • pobieranie danych w GUS*o
 • wyświetlanie pozycji na Goole Maps
 • zapisywanie pozycji GPS danego klienta
 • dzwonienie do klienta bezpośrednio z kartoteki
 • wyszukiwanie, wyszukiwanie głosowe

Inne:

 • odsyłanie wyeksportowanego pliku PDF z subiekta bezpośrednio na urządzenie
 • możliwość wydruku na dowolnej drukarce (np. na bluetooth)
 • uprawnienia do zmiany magazynu
 • możliwość ustawienia domyślnego magazynu
 • edycja dokumentu
 • możliwość ponownej wysyłki dokumentu
 • widoki (wielkości obiektów) aplikacji przygotowane pod 5", 7" i 10"
 • wysyłanie informacji do dowolnego komputera w sieci LAN, w momencie, gdy przyjdzie nam nowy dokument z urządzenia mobilnego, np. zamówienie od klienta

Tryb presseling (przedstawiciel handlowy):

 • rozrachunki (należności) pobierane online lub offline (gdy np. brak połączenia z serwerem) - (uprawnienia pokazywać lub nie)
 • obsługa poziomów cen z kartoteki kontrahenta
 • obsługa ostatnie ceny sprzedaży kontrahenta i ostatniej ceny sprzedaży kontrahenta z rabatem
 • obsługa poziomów rabatu z kartoteki
 • filtrowanie kontrahentów - przedstawiciel widzi kontrahentów tylko których jest opiekunem

Replikacja dokumentów:

 • pełna replikacja danych
 • replikacja inteligentna - tylko zmiany w tle dla autoryzowanych urządzeń

Wysyłanie gotowych dokumentów z Subiekta:

 • np do kontrahenta, w postaci gotowego PDFa - na adres e-mail - eliminacja kombinacji konfigurowania drukarki u klienta
 • wbudowany serwer SMTP do Serwera Mobilnych Urządzeń - możliwość natychmiastowej wysyłki dokumentu PDF z dokumentem do kontrahenta

Moduł inwentaryzacji cząstkowej:

 • możliwość używania skanera sprzętowego lub pobierania towarów ręcznie
 • skanowanie głosem - skanujemy kod i podajemy głosowo ilość spisaną -
 • system powtarza jeżeli dobrze rozpoznał i dodaje do IWc
 • sortowanie: po LP, po nazwie, po ilości w magazynie, po największej lub najmniejszej różnicy
 • w przypadku otwarcia IWc z datą wczytania stanów inną niż bieżąca - pokazywanie stanu towaru na wybrany dzień
 • wczytywanie dokumentu cząstkowego do aplikacji Android,
 • weryfikacja spisu*

Aktualizacja:

 • odrębny moduł pobierania nowej wersji w naszej aplikacji (aplikacja pobierana jest z naszego serwera)
 • aplikacja i Serwer Mobilnych Urządzeń posiadają nasz autorski protokół komunikacji, który markowany jest wersjami. Wersje muszą być zgodne - są sprawdzane przy komunikacji
 • auto-update Serwera Mobilnych Urządzeń

Współpraca aplikacji:

 • SubiektGT z aktywną sferą
 • w przyszłości Subiekt Nexo Pro
 • w przyszłości PC-Market
 • w przyszłości: w ograniczonym stopniu dowolny program

Licencjonowanie:

 • licencja przypisana do urządzenia i NIPu firmy

Wymagania/zalecenia:

 • urządzenie z systemem Android w wersji min 4.0.3 (przy większych bazach zalecany procesor 4 rdzeniowy)
 • Subiekt GT
 • Sfera dla Subiekta GT
 • zalecamy łącze internetowe ze stałym IP (w przypadku pracy jako Preseling) + otwarty i przekierowany do wewnątrz jeden port TCP (std. 5000)